Prawo do odstąpienia od umowy


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (art. 27) Klient będący konsumentem/osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym  ma prawo odstąpić od zawartej umowy i zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: tajgun@tajgun.pl.

  Formularz odstąpienia od umowy: Pobierz

 3. Zwrotu towaru należy dokonać wraz z oryginałem dowodu sprzedaży oraz oryginałem ww. oświadczenia na adres sprzedawcy:
  TAJGUN J. i P. Lisewscy sp.j.
  ul. Biała 1e
  80-435 Gdańsk
 4. Klient ponosi wszelkie koszty bezpośrednie związane ze zwrotem towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 5. Zgodnie z ustawą Klient odpowiedzialny jest również za zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania w sposób wykraczający poza przysługujące prawo do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towaru w taki sposób, w jaki mógłby uczynić to w sklepie stacjonarnym.
 6. Zwrot środków następuje niezwłocznie po dostarczeniu towaru na wyżej wskazany adres i przeprowadzeniu jego oględzin w celu stwierdzenia braku usterek bądź nadmiernego użytkowania mogącego mieć wpływ na jego wartość.
 7. W wypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
  1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
  2. W takiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.

Formularz odstąpienia od umowy: Pobierz