Wymiany Zwroty Reklamacje


Główne założenia firmy TAJGUN postulują bezpieczne zakupy Klientów z gwarancją dostarczenia towaru na czas, możliwości zrezygnowania z zakupu bez podania przyczyny, możliwości reklamowania towaru na podstawie niezgodności z umową, możliwości reklamowania towaru w okresie gwarancji i wreszcie możliwości wymiany towaru na inny w momencie gdy wybór okazałby się niewłaściwy od oczekiwanego. Dajemy ponadto zapewnienie, iż w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości ze strony Klienta, służymy pełną informacją o statusie przyjętych zamówień, a także o sposobach rezygnacji z zakupu lub reklamacji towaru.

Zwrot towaru / Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego TAJGUN.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta. Oświadczenie na piśmie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: TAJGUN J. i P. Lisewscy sp.j., ul. Biała 1E, 80-435 Gdańsk lub mailowo na adres tajgun@tajgun.pl. 

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany adres. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klientowi należy się zwrot całości zapłaconych przedsiębiorcy pieniędzy, w tym także koszt dostawy do Klienta zakupionych artykułów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIC GO PRZED 
USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU
KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT

Formularz odstąpienia od umowy - wersja PDF

 Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane konto bankowe Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie. 

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu (odstąpienia od umowy) prosimy o kontakt pod nr tel. 58 344 63 35.

Wymiana towaru
Zakupiony towar można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
Sklep TAJGUN gwarantuje łatwą wymianę towaru na inny, w przypadku gdy wybór okazałby się niewłaściwy od oczekiwanego.
W takich okolicznościach koszty zwrotu i wysyłki towaru pokrywa kupujący. Firma TAJGUN zobowiązuje się do wysłania towaru w terminie 24 godzin od daty otrzymania zwrotu towaru. Prosimy jednak o uprzednie skontaktowanie się z obsługą sklepu i rezerwację pożądanych modeli.

Aby wymienić towar należy odesłać go bez pobrania na dane:
TAJGUN J. i P. Lisewscy sp.j.
ul. Biała 1E
80-435 Gdańsk

wraz z dołączonym w przesyłce wypełnionym formularzem wymiany oraz dowodem zakupu (paragon):

Formularz wymiany - wersja PDF

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIC GO PRZED
USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku wymiany koszty przesyłki w obie strony pokrywa Kupujący.
Koszty przesyłki do kupującego to 14 zł, koszt ten uregulowany zostanie pobraniem. 
Wysyłka towaru do klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Uwaga! Ewentualna dopłata doliczana do kosztów wysyłki.

Uwaga! Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane.

Uprzejmie informujemy, że wymiana jest możliwa jeśli posiadamy wybrany towar (model, kolor, rozmiar) przez Klienta dostępny na magazynie. Wymiana może zostać zrealizowana w przeciągu 24h, jednak w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania od nas przesyłki. 

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Uwaga! Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.

Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne, oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, firma TAJGUN jest zobowiązana do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru w znacznej mierze zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy.

Reklamacja z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z warunkami umowy

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Firma TAJGUN jest zobowiązana do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

Formularz reklamacji - wersja PDF

Reklamacja z tytułu uszkodzeń lub braków powstałych w transporcie

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, należy w momencie odbioru towaru w obecności spedytora, sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez dostarczyciela i odbiorcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, firma TAJGUN kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.