Green Gaz & CO2

Green Gaz & CO2

Pojemniki z green gazem, oraz naboje z dwutlenkiem węgla przeznaczone do zasilania replik ASG o napędzie gazowym, oraz wiatrówek.