Wiatrówki - prawo 
Energia kinetyczna pocisku wszystkich urządzeń pneumatycznych prezentowanych w ofercie naszego sklepu nie przekracza 17J (dżuli), 
dzięki czemu, pomimo posiadania lufy gwintowanej, nie są traktowane jako broń pneumatyczna i nie podlegają rejestracji.
 
Nowelizacje prawne
 
16 czerwca 2009r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
 
1 stycznia 2004r. wprowadzono w życie nowe przepisy znowlizowanej Ustawy o Broni i Amunicji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451), obejmujące wiatrówki, repliki broni oraz broni pozbawionych cech użytkowych.
 
Zgodnie z nową ustawą wszystkie wiatrówki zarówno z lufą gwintowaną, jak i z lufą gładką o energii kinetycznej pocisku do 17 J (prędkość max ok. 270 m/s), dostępne są na terenie Polski od 1 stycznia 2004 roku bez zezwolenia dla osób pełnoletnich.
 
Urządzenia pneumatyczne o energii kinetycznej do 17 J nie są  bronią, dlatego też można je kupować leganie.
 
Ustawa o broni i amunicji
 

UWAGA! W różnych krajach mają zastosowanie różne przepisy prawne dotyczące zakupu i posiadania wiatrówki.

Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.