Pałki obronne

Pałki obronne

Pałki teleskopowe i pałki szkoleniowo-treningowe typu tonfa, dostępne bez zezwolenia.